ข่าวประชาสัมพันธ์ (Public relations)

(PR) อะโดบีชุบชีวิตพู่กันอายุกว่า 100 ปีของจิตรกรระดับโลก “เอ็ดวาร์ด มุงค์” จำลองแบบพู่กันของจิตรกรชื่อดังในรูปแบบดิจิตอลภายใต้ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ Munch Museum

อะโดบีชุบชีวิต&#