05/02/2020

ข้อมูลการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร พร้อมดูวิธีสมัครพักชำระหนี้ 2565 ทางออนไลน์

By admin

โครงการพักชําระหนี้ทุกธนาคารล่าสุด

 

จากสถานการณืการแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้มีโครงการพักชําระหนี้ทุกธนาคารที่เป็นโครงการจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตราการพักชําระหนี้ธนาคารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน การพักชําระหนี้ทุกธนาคารอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับผลกระทบจาโควิด19 จึงจะสามารถพักชําระหนี้ทุกธนาคารได้ เช่น ผู้ที่ต้องการพักชําระหนี้ธนาคารต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีคำสั่งจากทางภาครัฐให้ปิดกิจการจึงจะสามารถทำการพักชําระหนี้ทุกธนาคารได้นั่นเอง โดยการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร 2565 ทุกธนาคารจะมีการพิจารณาคำขอพักชําระหนี้ทุกธนาคารสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในทุกๆกรณี หากคำขอพักชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไขของมาตราการพักชําระหนี้ธนาคารท่านสามารถเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ทุกธนาคารจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้วันนี้เรายังได้ยกตัวอย่างธนาคารที่เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้ทุกธนาคารมาให้ท่านประกอบการตัดสินใจลงทะเบียนอีกด้วย

 • พักชําระหนี้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 • พักชําระหนี้ธนาคารธนาคารกสิกรไทย
 • พักชําระหนี้ธนาคารธนาคารออมสิน
 • พักชําระหนี้ทุกธนาคาร ธกส

 

ระยะเวลาในการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร 2565

โดยระยะเวลาในการพักชําระหนี้ทุกธนาคารจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสินเชื่อและเงื่อนไขของทางธนาคาร การพักชําระหนี้ทุกธนาคาร 2565 มีระยะเวลาในการพักชำระหนี้นานเท่าไหร่หรือพักชําระหนี้ทุกธนาคารระยะเวลาเท่ากันหรือไม่ เราไปดูการพักชําระหนี้ธนาคารพร้อมๆกันเลย

 • มาตรการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์

ทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ออกมาตรการพักชําระหนี้ธนาคารเป็นระยะเวลา 2 เดือนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 และต้องปิดกิจการตามคำสั่งของทางภาครัฐ

 • มาตรการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ
 • สำหรับทางธนาคารกรุงเทพก็ได้ดำเนินการตามโครงการพักชำระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยโดยให้พักชำระหนี้สำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าที่ทำการประกอบกิจการธุรกิจ SME สามารถยื่นมาตรการพักชําระหนี้ทุกธนาคารกับธนาคารกรุงเทพได้
 • ธนาคารกสิกรไทยก็ได้ทำการออกมาตรการพักชําระหนี้ธนาคารกสิกรไทยเป็นระยะเวลา 2 เดือนสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าได้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME เช่นเดียวกัน

 

ช่องทางพักชําระหนี้ทุกธนาคาร

สำหรับช่องทางในการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร ท่านสามารถยื่นความประสงค์ในการขอพักชําระหนี้ทุกธนาคาร 2565 ได้ตามช่องทางที่ธนาคารต่างๆ กำหนดในการลงทะเบียนมาตรการพักชําระหนี้ทุกธนาคารดังต่อไปนี้

 • มาตรการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ลูกค้าบุคคลสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่แอปพลิเคชั่น SCB EASY ซึ่งเป็นแอปของทางธนาคารไทยพาณิชย์และอีกหนึ่งช่องทางในการพักชําระหนี้ธนาคารไทยพาณิชย์คือการติดต่อไปยัง Call Center ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • พักชําระหนี้ทุกธนาคาร ธนาคารกรุงเทพท่านสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่บัวหลวง ibanking ซึ่งเป็นช่องทางที่ค่อนข้างสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการพักชําระหนี้ธนาคารกรุงเทพ
 • มาตรการพักชําระหนี้ทุกธนาคาร ธนาคารกรุงศรีท่านสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com/link/covid-19