10/18/2021

วิธีลงทะเบียนรัฐบาลแจกเงินนักเรียน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองวันนี้

By admin

รวมโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียน 1/64 มีโครงการไหนบ้าง ได้เงินเท่าไหร่บ้าง 2021

 

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย รัฐบาลได้ทำการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการออกมาตรการและโครงการช่วยเหลือประชาชนมากมาย ตั้งแต่โครงการ เราชนะ คนละครึ่ง และยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่เข้ามาช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยมากขึ้น ไปจนถึง เรารักกัน ม.33 ที่เป็นโครงการรัฐบาลที่ช่วยเหลือผู้ประกันตนในมาตรา 33 ของประกันสังคม โดยล่าสุดได้มีโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียน ที่เข้ามาช่วยเหลือและเยียวยานักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

โครงการเงินเยียวยานักเรียนใครได้บ้าง สมัครแจกเงินนักเรียนวันไหน 2564

 

สำหรับโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียนนั้น เป็นโครงการเยียวยาจากรัฐบาลล่าสุด ที่เพิ่งมีการออกมาใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะแตกต่างจากโครงการรัฐอื่นๆที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ด้วยตัวเองได้ แต่กับโครงการเยียวยานักเรียน ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติในการสมัครด้วยตนเอง และทำการลงทะเบียนผ่านสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่เท่านั้น โดยแต่ละสถาบันการศึกษาจะมีข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาในการยื่นยันรับสิทธิ์ที่แตกต่างจาก ดังนั้นจึงต้องสอบถามกับทางสถาบันการศึกษาในดีเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวคุณเอง โดยทางรัฐบาลได้เริ่มทยอยดำเนินการจ่ายเงินรัฐบาลแจกเงินนักเรียนแล้ว โดยจะแล้วเสร็จก่อนจบภาคการศึกษาแรกของปี แน่นอน

 

โครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียน 2564 คนละ 2000 บาท 2564

 

สำหรับโครงการเยียวยานักเรียนแรกที่ออกมาช่วยเหลือประชาชน คือ โครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียน ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมปรึกษา ในช่วงของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะแจกเงินช่วยเหลือนักเรียน จำนวนคนละ 2000 บาท สำหรับนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ไม่ว่าจะสังกัดอยู่ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน โดยในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยานักเรียนล่าสุด จะยึดข้อมูลจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี โดยนักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้ง ค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ หรืออื่นๆ นอกจากนั้น โครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียน ยังมีการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาเอกชน ให้ช่วยตรึงค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการด้วย

 

รัฐบาลแจกเงินนักเรียน 2564 ระดับอุดมศึกษาลดค่าเทอม 50% 2564

 

โครงการเงินเยียวยานักเรียนล่าสุดไม่ได้มีแค่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังมีโครงการที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตนักเรียนและผู้ปกครองในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย โดยโครงการรัฐบาลแจกเงินนักเรียนในระดับอุดมศึกษา จะมาในรูปแบบของการลดค่าเทอม ในกับนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐ คือ

 

  • ค่าเทอมไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน 50%
  • ค่าเทอม 50,001-100,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน 30%
  • ค่าเทอม 100,001 บาทขั้นไป ลดค่าเทอม 10%

 

โดยรัฐบาลแจกเงินนักเรียนในสน่วนนี้ รัฐจะช่วยเหลือนักเรียน 60% และสถาบันการศึกษาจะลมทบ 40% นอกจากนั้นยังมีการแจกเงินนักเรียนลงทะเบียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วย โดยสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐจะแจกเงินเยียวยานักเรียน 5000 บาท และให้ทางสถาบันพิจารณาลดค่าเล่าเรียนหรือสนับสนุนในมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมด้วย