05/02/2020

โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 ที่มาพร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มพักชําระหนี้ (ใหม่)

By admin

โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 มาตรการช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด19

เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันหลายๆท่านได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยผ่านโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 โดยโครงการนี้เกิดจากผู้ที่มีภาระหนี้สินในส่วนของรถยนต์ที่ยังชำระหนี้กับทางธนาคารไม่หมดทำให้เกิดโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 ขึ้นมาเพราะหนี้รถยนต์ถือได้ว่าเป็นหนี้อันดับต้นๆที่คนส่วนใหญ่ต้องแบกรับ ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้การหมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ดังนั้นการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 จึงเป็นทางเลือกที่ดี หากท่านสนใจลงทะเบียนพักหนี้รถยนต์ท่านสามารถติดต่อไปยังธนาคารหรือสถาบันทางการเงินในประเทศไทยที่ได้มีการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564

มาตรการช่วยเหลือประชาชนโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 ธนาคารไหนเข้าร่วมบ้าง?

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 แต่ยังไม่ทราบว่ามีธนาคารหรือสถาบันการเงินไหนที่เข้าร่วมบ้าง วันนี้เรามีคำตอบให้ไปดูกันเลย

  1. โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

โดยการขอพักชำระหนี้จากธนาคารไทยพาณิชย์สามารถลงทะเบียนพักหนี้รถยนต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากท่านสนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อไปยังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

  1. โครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 จากธนาคารทหารไทยธนชาต

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนพักหนี้รถยนต์จากธนาคารทหารไทยธนชาตท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน Call center 1770 ของธนาคารทหารไทยธนชาตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  1. Toyota Leasing ก็เป็นอีหนึ่งสถาบันทางการเงินที่ได้เข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 จากธนาคารแห่งประเทศไทยท่านสามารถขอพักชำระหนี้ผ่านแอป TLT Simply 

 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564

ในการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 มาตรการช่วยเหลือประชาชนจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีเงื่อนไขในการโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 เพียงไม่กี่ข้อเพราะโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 เราไปดูเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 พร้อมๆกันเลย!

  1. ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 เท่านั้นจึงจะสามารถยื่นเรื่องพักชำระหนี้ได้
  2. ในการเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมจะต้องมียอดค้างชำระไม่เกิน 90 วันหรือไม่มียอดค้างชำระเลยจึงจะสามารถขอพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 ได้
  3. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19และสนใจเข้าร่วมโครงการพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 2564 จะต้องดำเนินการชำระหนี้ตามระยะเวลาเดิมเมื่อสัญญาพักชําระหนี้รถยนต์รอบ 3 สิ้นสุดลง