ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยใช้มือถือสมัยยุค Nokia ยังรุ่งเรืองต […]