ขอกล่าวอะไรสักเล็กน้อย แป๊บเดียวก็ผ่านไปแล้ว 3 ป […]