หนึ่งในเส้นทางที่จะขึ้นไปยังจังหวัดเชียงราย ถนนสายลำปาง […]