หนึ่งในพาหนะการเดินทางยอดนิยมของกรุงเทพฯในสมัยนี้คงหนีไ […]