ช่วงนี้เริ่มเห็น StartUP เข้ามาตั้งกิจการในเมืองไทยกันม […]