ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว (แต่ดูเหมือนปีนี้ […]