สวัสดีครับ ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงเตรียมข้อมูลที่จะสร้างสรรค […]