แม้ว่าในต่างประเทศกระแส Pokemon GO จะเริ่มซาลงไปแล้ว แต […]