ท่ามกลางสมาร์ทวอร์ชทั้งหลายที่มีจุดเด่นและด้อยต่างกัน ไ […]