หมวดหมู่: Browser

อ่านเว็บสบายตากว่าด้วย Reader View ส่วนเสริมสำหรับ Chrome

ท่องเว็บสนุกกว่าเดิมด้วย Reader View ที่ทำให้การอ่าน Text ยาวๆบนหน้าเว็บสบายตากว่าเดิม ด้วยความสามารถในการจัดหน้า เปลี่ยนสีพื้นหลัง ย่อ/ขยายขนาดอักษร
Read More