หลังจากที่ใช้ Android ได้ครบหนึ่งปีพอดี จาก ASUS Zenfon […]