ถ้าพูดถึงหน้าร้อนทีไร สำหรับผมแล้ว น้ำตกหรือทะเลเป็นสิ่ […]