แม้ว่าบ้านเราจะเป็นเมืองร้อนที่น้อยครั้งนักที่เราจะได้ม […]