สวัสดีครับ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปเที่ยวที่ไหน […]