หมวดหมู่: @Feature…บทความพิเศษ

@Feature...บทความพิเศษ

เราจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้จริงหรือเปล่า? เมื่อร่างกฏหมายใหม่กำหนดให้ธนาคารส่งข้อมูลผู้ที่มีการโอนเงินมากกว่า 3,000 ครั้งต่อปีให้สรรพากร

หลังจากที่ผมเข&#